Eco Fomex Greenwood

ECO FOMEX GREENWOOD

Nguyên liệu gỗ: Gỗ rừng trồng có nguồn gốc hợp pháp Tính năng: Hiệu quả về kinh tế Đạt tiêu chuẩn cho bề mặt bê tông Đáp ứng số lượng theo kế hoạch