Kỷ lục 2019 đầu tiên, thu hơn 11 tỷ USD

06/01/2020

Đáng chú ý, xuất siêu lâm sản đạt tới gần 8 tỷ USD. Ước cả năm giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 11 tỷ USD, tăng 104,8% so với kế hoạch đề ra.

Đây là tin vui của ngành nông nghiệp. Bởi, năm nay, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của ngành như gạo, rau quả, thuỷ sản, hồ tiêu,... đều có xu hướng giảm mạnh. Trong khi đó, ngành lâm sản vẫn tăng trưởng bền vững với kim ngạch xuất khẩu vượt mục tiêu đề ra.

Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, từ đầu năm đến nay đã khai thác gỗ rừng trồng khoảng 192.000 ha, sản lượng tương ứng là 18,2 triệu m3. Ước cả năm khai thác đạt 19,5 triệu m3, đạt 100% kế hoạch.

Riêng về khai thác cao su, theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Cao su Việt Nam, sản lượng khai thác gỗ cao su thanh lý 11 tháng năm 2019 ước đạt 22.000 ha với sản lượng khoảng 4,75 triệu m3.

Trong khi đó, trồng rừng tập trung được 197.512 ha, đạt 93 % kế hoạch năm, ước cả năm đạt 100 % kế hoạch. Trồng 53,8 triệu cây phân tán các loại, bằng 105,7% so với cùng kỳ năm 2018.